Featured Post

Mengenal Tujuh Nafsu Pada Manusia | Media Maju

7 nafsu manusia

Gelap Terang - Assalamu'alaikum para pecinta Islam. Banyak yg nir mengetahui macam-macam nafsu yang ada pada dirinya, sehingga sulit untuk mengontrol nafsunya. Sangat penting buat mengetahui macam-macam nafsu yang terdapat pada diri kita, lantaran nir seluruh nafsu membawa kita kepada kejahatan. Disini kita akan mengkaji ulang mengenai macam-macam nafsu yang perlu kita ketahui.

1. NAFSU AMARAH

Nafsu Amarah adalah nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Inilah nafsu menggunakan taraf paling rendah. Sifat-sifat nafsu amarah : bakhil, dengki, kurang pandai, arogan, pemarah, sangat cinta dunia.

 ????? ????????? ??????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????

Artinya : " Dan saya tidak membebaskan diriku (menurut kesalahan), Lantaran Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. " ( Qs. Yusuf, ayat : 53 )

2. NAFSU LAWWAMAH

Setingkat lebih baik daripada nafsu amarah, namun dia belum stabil betul, karena terkadang beliau pulang kepada taraf nafsu amarah.

Nafsu Lawwamah merupakan nafsu yang menyesal sehabis melakukan kemungkaran.

Jika nafsu Ammarah itu dapat dikalahkan, beliau akan berubah kepada satu termin yang bernama Lawwamah. Orang yang di peringkat ini telah terdapat bunga kesadaran, keinsafan, dia sadar kejahatan itu berdosa dan kebaikan itu pahala.

Nafsu Lawwamah inilah yang perlu dididik atau ditarbiyah. Peringkat ini perlu teruskan mujahadah, versus nafsu. Tolak kehendak-kehendak yang dursila, yang disukai nafsu walaupun jiwa rasa menderita. Memanglah susah, maklumlah melawan nafsu sama seperti melawan diri sendiri. Nafsu Lawwamah ini diatasi dengan menambah ilmu, khususnya ilmu Fiqih. Dengan ilmu itu bisa menyuruh mana halal, mana yg haram, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Mana jalan yang membawa kehormatan & mana jalan yg membawa pada lumpur kehinaan.

Bila sudah ada ilmu, sudah mula beramal sedikit demi sedikit, nafsu mula terdidik, jadi baik sedikit menurut sebelumnya. Nafsu yg agak baik ini dinamakan nafsu Mulhamah. Sifat-sifatnya : Mengikuti kesenangannya, ujub menggunakan amalnya, riya, lupa kepada Allah SWT.

????? ???????? ??????????? ?????????????

Artinya : " Dan Aku bersumpah dengan nafsu yang amat menyesali dirinya sendiri " ( Qs. Al-Qiyamah, ayat : 2 )

tiga. NAFSU MULHAMAH

Yaitu nafsu yang mendapat ilham untuk melakukan kebaikan. Sifat-sifatnya :  Dermawan, tawadhu', bertaubat, lemah-lembut dan lainnya. Telah cukup mengetahui tentang kebenaran (haq) dan Kesalahan (Bathil), namun belum mampu untuk melaksanakannya dengan baik, dikarenakan kelemahannya.

????????????? ?????????? ????????????

Artinya : " Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya " ( Qs. Asy-Syams, ayat : 8 )

4. NAFSU MUTMAINNAH

Nafsu Mutmainnah yaitu nafsu yang telah merasa damai, tenteram & selamat berdasarkan sifat-sifat madzmumah (tercela). Tingkatan ini merupakan orang yang sudah dijanjikan Allah SWT buat masuk ke pada syurga-Nya (Al-Jannah). Ciri-cirinya : Jiwa tenang, kepribadian yg mantap mengerjakan perintah Allah, meninggalkan embargo, nir gampang terpengaruh, Istiqamah.

 ??? ?????????? ????????? ????????????????

Artinya : " Hai jiwa yg damai " ( Qs. Al-Fajr, ayat : 27 )

5. NAFSU RADHIYAH

Tingkatan ini berada setingkat diatas nafsu Mutmainnah, ditambah menggunakan rasa tulus & penyerahan total pada Allah SWT, kesusahan / musibah / tantangan menjadi nikmat baginya.

 ???????? ?????? ??????? ????????? ???????????

Artinya : " Kembalilah pada Tuhanmu menggunakan hati yang puas lagi diridhai-Nya " ( Qs. Al-Fajr, ayat : 28 )

6. NAFSU MARDHIYAH

Tingkatan ini beradan setingkat lagi di atas Nafsu Radhiah. Sesuatu yang sunnah terasa harus dan yg syubhat terasa haram.

 ???????? ?????? ??????? ????????? ???????????

Artinya : " Kembalilah pada Tuhanmu menggunakan hati yang puas lagi diridhai-Nya " ( Qs. Al-Fajr, ayat : 28 )

7. NAFSU TAZKIYAH

Tingkatan nafsu yg sempurna, ini hanya dimiliki oleh setingkat Nabi-nabi & Rasul-rasul. Nafsu Tazkiyah berada di peringkat nafsu tertinggi. Setiap perlakuannya benar-sahih mengikut garis keridhaan Allah & tidak pernah terdorong sang hasutan nafsu & syaitan pada kejahatan.

Inilah 7 pembagian nafsu dalam insan. Semoga kita bisa selalu menunda nafsu amarah kita dan sanggup mencapai taraf nafsu mutmainnah. Amiin ya Rabb.

Comments